• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Trafikalt grunnkurs

Alle som ikke har fylt 25 år må ha dette kurset for å ha rett til å øvelseskjøre, uansett kjøretøy.
Dette gjelder både privat øvelseskjøring og kjøring ved skole.

Du må være fylt 15 år for å kunne starte. 
Er du fylt 25 år trenger du bare førstehjelp og mørkekjøringsdemonstrasjon.

Mørkekjøringsdemonstrasjon må tas av alle som tar kurs i tiden 01. nov. – 15. mars.
De som tar trafikalt grunnkurs uten mørkedemonstrasjon har kun lov å kjøre fra 16.mars - 31.okt.

HUSK å melde deg på mørkekjøring om du mangler den

Kurset går over 5 kvelder, inkludert mørkedemonstrasjon.

Øvingskjøring: 16 års aldersgrense for øvingskjøring med personbil og 15 år for moped, traktor og snøscooter


Trykk her for påmelding
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS