• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Søknad om førerkort

Kan fylles ut manuelt eller fylles ut via vegvesen.no. Det er behandlingstid på en slik søknad og den må være klarert før du kan avlegge teori eksamen i klasse S og M. Dersom du har tatt teorien til klasse T eller B et halvt år før du skal ta praktisk prøve, må du klareres på nytt før vi kan bestille prøve til deg. Behandlingstiden på søknaden kan være 2-3 uker.
Husk at du må levere synsattest og helseattest,dersom det er påkrevd, før du avlegger eksamen.

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS