• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Avbestilling av kjøretimer

Må skje senest kl. 1200 siste virkedag før avtalt time. 
Dersom du ikke møter til avtalt time, vil du bli belastet for timen.

E-post eller telefon
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS